logo_png (2).png
 • @akademisolar
 • @akademisolar
pngfind.com-cart-logo-png-891718.png

AKADEMİ SOLAR

Güneş Enerjisi Santrali kurulumu planlayan Müşteri kuruluş ile alanında uzman Yüklenici firmalar arasındaki Teknik ve Finansal koordinasyon sağlanması konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

partners.png
contractor-2.png
Yüklenici

Uzman teknik kuruluş

foreman-businessman-solar-energy-station
Müşteri

GES yatırımı planlayan yatırımcı

TTO A.Ş.

Danışman kuruluş

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK İŞLERİ

AR-GE, TASARIM & UYGULAMALAR

 

Gaziantep Üniversitesi Enerji Yönetim Merkez Müdürlüğü, Gaziantep Teknopark’ta kurulmuş olan GAÜN Teknoloji Transfer A.Ş bünyesinde Güneş Enerjisi sistemlerinin tasarımı, optimizasyonu ve enerji üretimini arttırmaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemektedir.

 

Bu kapsamda Yoğunlaştırıcılı fotovoltaik (CPV) sistemleri, Güneş takip sistemleri, ve Yapıya entegre fotovoltaik sistemler (BIPV) konularında uygulamalı teknoloji geliştirme çalışmalarında bulunmaktadır.

 

Bununla beraber yatırımcıların kurmayı planladıkları güneş enerjisi santrallerinin verimliliklerinin arttırılması ve tüm sistemin optimum düzeyde verime ulaşması için tasarım danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

 

Kurulacak güneş enerjisi santrali için doğru teknoloji ve ekipman seçimi ile, bu cihazların doğru montaj ve devreye alma süreçlerinin tümünde yatırımcılara teknoloji danışmanlığı yapılmaktadır.

NEDEN DANIŞMANLIK

Güneş enerjisi yatırımları maddi anlamda büyük yatırımlardır ve olumsuz bir senaryoda “olsun ne yapalım, boş ver, bu ders oldu bir dahakine daha doğrusunu yaparız” gibi paramızı çöpe atabileceğimiz tutarlar değildir.

Her sektörde olduğu gibi Güneş enerjisi sektöründe de kötü niyetli, işini sevmeyen sadece maddi odaklı ve sadece işi alana kadar size profesyonel görünen kişi ve kurumlar vardır. Güneş enerjisi danışmanlık hizmeti sizi koruma amaçlıdır.

Güneş enerjisi yatırımı dışardan bakıldığında basit görünebilir. Ancak bazı küçük detaylar vardır ki başınıza fiili üretim anlamında ciddi problemler açar.

 

 

Genel Danışmanlık Kapsamı

 Güneş enerjisinden en verimli ve en uygun koşullarda ne kadar faydalanabilir? Firmanızın adına gerekli hesaplamaların ve simülasyonların yapılması.

 1. Çatı alanımızın uygunluğu, yatırım bütçemiz, tüketimin ne kadarının güneş enerjisi ile karşılanacağı gibi detayların kesinleştirilmesi.

 2. Çatınıza kuracağınız güneş enerji santraliniz için sizinle birlikte sektörde kendine yer edinmiş profesyonel firmalardan teklif toplanılması. Teklifin teknik olarak değerlendirilmesi yapılır. Güneş enerjisi konusunda teknik şartname hazırlanması konusunda destek çok önemlidir. Doğru solar ürün tercihi en önemli noktalardan biridir.

 3. Yapılan kurulumun teknik olarak uygunluğunun denetlenmesi. Çatısına güneş enerjisi kurmak isteyen firmalar güneş enerjisi konusunda yeterince tecrübeye sahip olamayabilirler.

 4. Güneş enerjisi santrali kurulumunun ardından, devreye alma konusunda süpervizörlük hizmeti.

 5. Güneş enerjisi santralinizin izlemesini gerçekleştirip, olağan dışı durumlarda siz ve uygulayıcı firma bilgilendirilir. Genelde ilk iki yıl uygulayıcı firma garanti sunmaktadır. Ancak dışardan farklı bir bakışın olması avantaj sağlayacaktır.

 6. Bu sırada firmanızın teknik personel kadrosunu güneş enerji konusunda eğitimler vererek, sistemden korkmamalarını, takip etmelerini, hataları hızlı bir biçimde kurucu firmaya iletmelerini sağlamak.

 

Teknik Danışmanlık Kapsamı

 Teknik şartname için temel verilerin hazırlanması,

 1. Firmaların ihaleye davet edilmesi,

 2. Teklif veren firmaların değerlendirilmesi,

 3. Teklif veren firmalardan, iş deneyimi, iş bitirme, iş yönetme, iş ortaklığı beyannamesi, belgelerinin talep edilmesi ve değerlendirilmesi,

 4. Teklif veren firmaların yapmayı taahhüt ettiği statik, elektrik, mimari vb. projelerin incelenmesi,

 5. Gerekli görülmesi halinde projelerin, proje firmaları tarafından tekrar değerlendirilmesinin sağlanması,

 6. Projeyi yapacak firmanın;

  1. GES yerleşim projesi,

  2. Panel, evirici ve pano(lar) yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması),

  3. Kablo güzergâh planı,

  4. Tek hat bağlantı şeması,

  5. Topraklama ve aşırı gerilim koruma projesi,

  6. Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları,

  7. Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,

  8. Güç kaybı gerilim düşümü akım taşıma hesapları,

  9. Pano Detay Şemaları,

  10. AG ve YG Kısa devre hesapları ile YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları,

  11. YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (varsa),

  12. Bağlantı görüşü gibi dokümanların kontrolü,

 7. Proje paftalarının incelenmesi,

 8. Gerekli durumlarda projelerde revizyonların talep edilmesi,

 9. Nihai projelerin başlatılması ve iş planı hazırlanması,

 10. Firmanın iş planına uygun çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi,

 11. Temin edilen ürünlerin kontrol ve denetimi,

 12. Kullanılacak ürünlerin şartnameye uygunluğunun denetlenmesi,

 13. İş planının takip edilmesi ve gerekli durumlarda değişiklikler ve revizyonlar talep edilmesi,

 14. Santralin devreye alınması,

 15. Bir yıl boyunca tesisin enerji üretim değerlerinin, teklifte belirtilen taahhüde uygunluğunun denetlenmesi.

 

Danışmanın Sorumluluğu Dışındaki Durumlar

 • Danışman projenin başlangıcından bitimine kadar en doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla çalışacaktır ancak, yüklenici firma ya da satın alınan malzemelerden kaynaklı hataların tümü danışmanın sorumluluğu dışındadır. 

 • Yüklenici firmanın proje sırasında iflas ya da iş bırakması durumda oluşabilecek zararlar.

 • Tesise en uygun projelendirme yapılarak, projenin önemli safhaları sırasında detaylı bir şekilde sürekli denetlemeler yapılacaktır. Ancak buna rağmen yüklenici firmanın taahhüt dışı enerji üretimine neden olacak, proje dışı uygulamaları.

 • Yüklenici firma projenin bazı kısımlarında proje anlaşmasına uygun olmayan bağlantı ve montaj işleri ile farklı tip malzemeler kullanmaya kalkışmış olabilir, bu durumda oluşabilecek zararlar danışman sorumluluğu dışıdır.

 • Yüklenici firmanın muhtemel bilinçli ve bilinçsiz hatalarının fark edilmesinden sonra firmaya gerekli uyarılar yapılacak, uygulamada düzeltmeler takip edilecek ve eğer gerekli ise tazminat hesaplamaları ayrıca yapılacaktır.

TARGET TTO HAKKINDA

 

TargeT;

2013 yılında ‘Teknoloji Transferinde Tam İsabet’ Sloganıyla kurulan Gaziantep Üniversitesi’nin Teknoloji Transfer Ofisi’dir.

TARGET A.Ş.’NİN HAYALİ;
Toplumsal çıktıları teşvik eden ve kitlesel zekâ kullanarak “tek araştırmacı-tek laboratuvar” modelinden “kitlesel inovasyon” ve “ortak üretim” modellerine geçen İnovasyon Ekosisteminde Türkiye ve diğer kaynak kısıtlı ülkelere model olacak en iyi Teknoloji Transfer Şirketi olmaktır.

TARGET A.Ş.’NİN VAROLUŞ AMACI;
Teknolojinin ve bilimin getirdiği yenilikleri üniversite, endüstri, sanayi, toplum sürdürülebilir işbirliği için seferber ederek, bilim ve uygulamalı inovasyon arasında köprü/ara yüz hizmeti vermektir.

https://ttotarget.com/

 
 
Adsız6.png
GAÜN_Logo_EN.png

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Akademi Enerji olarak gerekli teknik ve finansal ön fizibilite çalışmalarını yaparak planlanan güneş enerjisi santralinin ömrünü ve yatırımcının kazancını maksimum seviyede tutmayı amaçlamakta, analizlerimiz neticesinde yatırımcıya alternatifler sunarak karar sürecini en doğru şekilde yürütmeyi hedeflemekteyiz.

 

Optimum enerji üretimi AR-GE ve Tasarım işleri

Kullanılan özel güneş enerjisi santrali kurulumu simülasyon programları ile her konumda, farklı çatı ve arazi tiplerinde güneş enerjisi sistemi tasarımı yapılmaktadır. Oluşturulan simülasyonlar ile ongrid, offgrid ve güneş enerjili sulama sitemleri için 3 boyutlu modellemeler hazırlanarak bu modellere güneş panellerini program üzerinde yerleştirilir ve gölgelenme durumları simüle edilmektedir. Gerçek zamanlı güneş doğuşu ve batışındaki güneş panellerine düşen gölgelenmeler analiz edilerek optimum tasarım gerçekleştirilmektedir.

 

Teknik Değerlendirme

Proje tasarımı, sistem uygunluğu kontrolü, ekipman boyutlandırma hesapları yaparak yatırımcıya optimum teknik altyapı kararının verilmesinde yardımcı olur.

 

Finansal Fizibilite

Fayda-maliyet analizi, yatırım fırsat ve risk raporlaması, satın alma, tedarik danışmanlığı, yatırım ve işletme maliyet hesapları yaparak yatırımınızın finansal yapısını oluşturur.

 

Ekipman Seçimi

Performans maliyet analizleri yaparak projeye en uygun ekipmanları yatırımcıya sunar ve istendiğinde satın alımını gerçekleştirir.

 

Saha değerlendirmesi

Proje sahası için verim analizi, iklim değerlendirmesi ve üretim tahminleri yaparak sahanın uygunluğunu yatırımcıya sunar.

 
 
Adsız4.png

Proje Yönetimi

Akademi Enerji olarak enerji santrallerinde projenin başlangıcından bitirilmesine kadar geçerli proje süreçlerinin yönetilmesi sağlanmaktadır.

 

Kontrat Yönetimi

Projenin başlangıç çalışmalarından teslim edilmesine kadar geçen sürede yapılan kontratların hazırlanması ve denetlenmesi.

 

Bağlantı Noktası Yönetimi

Enerji santrallerinin bağlantı yapabileceği noktalar üzerinde fizibilite çalışması yapılarak müşteriye sunulur.

 

Bağlantı Süreçleri

Enerji santralinin elektrik bağlantısı yapılacak hattın maliyet fayda analizi yapılması veya alternatiflerin çalışılması.

 

Devreye Alma Testleri

İnşaatı tamamlanan enerji santrallerinin devreye alınması aşamasında gerekli testler gerçekleştirilerek eksiklikler belirlenir.

 

İnşaat Süreçleri

Yüklenici firmanın inşaatın gerçekleşmesi sırasında yaptığı işlerin doğruluğunun ve uygunluğunun denetlenmesi.

Adsız3.png

Denetim & Sertifikasyon

Mevcut santralin sisteme ve şebekeye uygunluğunun kontrolünü yapar ve kayıpsız üretim gerçekleştirmesini sağlar. Eğer bir kayıp varsa bunun sebeplerini ve çözüm önerilerini yatırımcıya sunar.

 

Güneş Enerjisi Santrallerinin Denetimi

Güneş enerjisi santrallerinin ölçümü, termal ölçümü gibi performans testlerini gerçekleştirerek üretimdeki kayıpların önüne geçer.

 

Üretim Değerleme

Santralin mevcut üretiminin planlanan değerine göre durumunu, üretilen enerjinin beklenen üretim ile örtüşüp örtüşmediğini analiz ederek yatırımcıya raporlar.

 

İşletme & Bakım

Santrallerin işletme ve bakım süreçlerini organize ederek müdahale gerektiren durumlarda hızlı karar alınmasını sağlar.

 

İzleme (Monitoring)

Gerçek zamanlı olarak santralin kazancını, üretimini ve yatırımcının arzu ettiği diğer verileri izleyerek raporlar.

Yatırım Değerleme

Enerji santrallerinin el değiştireceği veya yeniden finanse edileceği durumlarda mevcut üretim verisi, santralin fiziksel durumu ve üretim öngörüleri birleştirilerek raporlanır.

 

Üretim Öngörüsü

Santralin lokasyonuna göre projeler incelerek beklenen üretim profili çıkartılır.

 

Santral Fiziksel Kontrolü

Değerlemesi yapılacak santralin projeler ile birlikte yerinde görülerek olası eskime, potansiyel hatalara karşı önlem alınması.

 

Detaylı Raporlama

Başvuru aşamasından alınan evraklara kadar santralin başvurusunda eksiklik olması halinde problem olabilecek tüm evrakların denetlenmesi.